Arthur Bagen home

Coenen Sättele gebouw Gerard Eindhoven

Fotografie Gebouw Gerard in Eindhoven

In opdracht van Coenen Sättele Architecten, verzorgde Arthur Bagen de fotografie van het Hoge Rug gebouw Gerard op Strijp S in Eindhoven. Op deze pagina leest u meer over de architectuur en vindt u de een impressie van het fotografisch werk.

Nominatiecommissie: ‘Diederendirrix en Jo Coenen / Coenen Sättele hebben hier twee zeer verschillende ontwerpen neergezet voor gebouwen die desondanks onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven. Waar het ontwerp voor Gerard gekenmerkt wordt door terughoudendheid en zorgvuldige plattegronden, blinkt het ontwerp voor Anton uit in een dynamische interne ruimtelijkheid. Beide zijn uiterst consciëntieus gedetailleerd. Juist de samenhang van de twee gebouwen in de hoge rug is binnen de verschillende benaderingen in ontwerp heel sterk gewaardeerd. Mede door de daktuinen van bureau Lubbers wordt bij beiden een extra leefkwaliteit toegevoegd. Als ensemble laten Gerard en Anton zien dat de transformatie van industrie naar wonen erg succesvol kan zijn.’

Jury: ‘Eigenlijk was de jury na inhoudelijke evaluatie en een stemronde er vrij snel uit. Één project viel op qua architectonische en ruimtelijke kwaliteit, inspirerend opdrachtgeverschap, en de innovatieve aanpak van een belangrijke herbestemmingsopgave. Één project kent een opmerkelijke functiemenging en vrijheid voor de gebruiker. Één project zet bij uitstek de identiteit van Eindhoven als een creatieve herbestemmingstad op de kaart. De jury heeft dan ook unaniem besloten om het project Gerard en Anton voor te dragen voor de Dirk Roosenburgprijs 2013.’

Dirk Roosenburgprijs I

Architectuur centrum Eindhoven

Contact

Spreekt het werk van Arthur Bagen u aan? Neem dan via telefoon of e-mail contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.