Arthur Bagen home

Bedrijfsfotografie

Bedrijfsfotografie & Bedrijfsreportage

In het verlengde van zijn passie voor industriële bouwwerken, producten en machines, voelt Arthur Bagen zich ook goed thuis temidden van de bedrijvigheid die er heerst in de gebouwen en fabrieken zelf. Zijn bedrijfsfotografie geeft blijk van gedegen kennis van de geschiedenis van het fotografisch constructivisme. Zo is Arthur Bagen in staat op authentieke wijze, degelijke bedrijfsreportages te maken, die in brede kring worden gewaardeerd.

Opvallend

Wat opvalt is dat hij in deze bedrijfsfotografie graag de menselijke factor betrekt. Tegelijkertijd weet hij altijd een mooie spanning te realiseren tussen het lijnenspel, de vlakken en de inhoud van het geziene object.

Contact

Spreekt het werk van Arthur Bagen u aan? Neem dan via telefoon of e-mail contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.